Huis Verkopen .biz


Haal het maximale uit de verkoop van jouw huis

Huis Verkopen - Voorbehoud verkrijgen financiering

Deze voorwaarde is zeer gebruikelijk en komt vaak voor. Dit houdt in dat de geinteresseerde een overeenkomst wilt sluiten om jouw huis te kopen maar de koop kan ontbinden indien er geen hypotheek/financiering wordt verstrekt aan deze koper. Meestal wordt een periode van circa 4 weken gehanteerd.

Sommige kopers misbruiken dit voorbehoud om van de koop af te komen.

Zelf heb ik om deze reden de volgende tekst laten opnemen in de koopovereenkomst. Dit schijnt niet vaak voor te komen. Let wel dat hierbij de koper (als consument zijnde) nog steeds vrij staat om zonder opgaaf van reden de koopovereenkomst binnen de 3 dagen wettelijke bedenktijd te ontbinden.

  "Verkoper en koper zijn overeengekomen dat door koper binnen vijf dagen na ondertekening van deze koopakte een bedrag ad duizend euro (EUR 1.000,00) zal worden gestort onder de notaris op diens kwaliteitsrekening. Indien de koper de koopakte ontbindt zal voormeld bedrag van duizend euro (EUR 1.000,00) als boete wegens ontbinding door de notaris worden voldaan aan verkoper."

In mijn optiek zal een serieuze koper hier geen probleem mee hebben, omdat deze zeker is dat de financiering rond komt. Tevens kan dit gezien worden als een vergoeding van onkosten die gemaakt worden om de woning langer aan te houden en deze opnieuw te moeten verkopen.

Mocht een geinteresseerde hier problemen mee hebben, dan ben ik als verkoper erg benieuwd naar de reden. Als de financiering toch "zeker rondkomt", dan is er toch geen enkel probleem?

Meer informatie over huis verkopen:

 • Combinatie zelf doen en NVM makelaar
 • Reguliere NVM Makelaar
 • Tips voor bezichtigingen bij verkoop van je huis
 • Voorbehoud bouwkundige keuring
 • Voorbehoud verkrijgen financiering
 • Zelf je huis verkopen zonder makelaar
 • Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend alhoewel uiterste zorg is gegeven aan de juistheid van de informatie.
  De inhoud van deze site is gebaseerd op persoonlijke meningen en ervaringen. Deze hoeven niet algemeen geldend te zijn.

  HuisVerkopen.biz - Copyright 2006 - Links - Meer links - Privacy - Sitemap - Contact / Jouw ervaringen